Lidgeld

Beste ouders,

Wij zouden jullie willen vragen om het lidgeld van 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE95 7512 0433 2358, met vermelding van de afdeling, naam van uw kind en geboortedatum. 

Dit zou voor 8 oktober in orde moeten zijn! 

Alvast bedankt!