Activiteiten

  • 24/11/2019 - 10:00
    Noteer deze datum alvast in je agenda, want dit is dé feestdag van de Chiro.... meer

Facebook likebox

Om ervoor te zorgen dat iedereen volgende zomer mee op kamp kan gaan, delen wij alvast de data met jullie mee:

Leiding:                        15-30 juli

Aspiranten:                  17-27 juli (fiets)

Hallo iedereen!

Beste ouders,

Wij zouden jullie willen vragen om het lidgeld van 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE95 7512 0433 2358, met vermelding van de afdeling, naam van uw kind en geboortedatum.