Inschrijving Chirojaar 2017-2018

Beste ouders en leden,

Het nieuwe chirojaar is weer begonnen. Al onze leden kennen hun nieuwe leiding en zijn gestart aan een fantastisch jaar vol leuke chiromomenten.

Wij zouden u nog willen vragen om het inschrijvingsgeld van uw kind(eren) te storten op het rekeningnummer BE95 7512 0433 2358 met vermelding van afdeling, naam van uw kind en geboortedatum. Per kind vragen wij een bijdrage van € 25. Gelieve dit bedrag te storten voor
15 oktober 2017.

Als u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de hoofdleiding: Robbe Cooremans (0474 75 36 30) of Lotte Dockx (0496 75 42 66).
Of u kan ook een kijkje nemen op onze website http://chirobreendonk.chirosite.be/. Daar zie je onder andere wie de nieuwe leiding is van uw zoon of dochter en hoe je ze kan contacteren.

Speelse groetjes vanwege de leiding!