Lidgeld 2016-2017

Breendonk Chirojaar 2016-2017

Beste ouders en leden,

Het nieuwe chirojaar is weer begonnen. Al onze leden kennen hun nieuwe leiding en zijn gestart aan een fantastisch jaar vol leuke chiromomenten.

Wij zouden u nog willen vragen om het inschrijvingsgeld van uw kind(eren) te storten op het rekeningnummer BE95 7512 0433 2358 met vermelding van afdeling, naam van uw kind en geboortedatum. Per kind vragen wij een bijdrage van € 25. Gelieve dit bedrag te storten voor
15 oktober 2016.

Als u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de hoofdleiding: Jasper Schelfhout (0476 84 06 57) of Ellen Van Hove (0479 70 91 12).
Of u kan ook een kijkje nemen op onze website http://chirobreendonk.chirosite.be/. Daar zie je onder andere wie de nieuwe leiding is van uw zoon of dochter en hoe je ze kan contacteren.

Groetjes,

de leidingsploeg van chiro Breendonk