Het lidgeld

Het lidgeld bedraagt € 30 en dient elk jaar vóór 15 oktober overgeschreven te worden op onze rekening.
Hieronder al wat u moet weten om correct over te schrijven

Bedrag: € 30
IBAN: BE95.7512.0433.2358
BIC:  AXABBE22

Naam en adres begunstigde:
Chiro Sint Leonardus
Schaafstraat 118
BE 2870 BREENDONK


mededeling:
lidgeld [naam]: [groep] [geb. datum]