Verhuurcontract

Chiro Breendonk
Sint-Lutgardis & Sint-Leonardus
Jan Hammeneckerstraat 32
2870 Breendonk

Verantwoordelijken verhuur lokalen :
Helen Jacobs
 & Adriaan Schelfhout

1. De partijen

 • De huurder :
  Naam van de groep : ........................................................................................
  Adres : ........................................................................................................
  Rekeningnummer : ..........................................................................................
  Verantwoordelijke : .........................................................................................
  Adres verantwoordelijke : ..................................................................................
  Telefoonnummer verantwoordelijke : .....................................................................

   
 • De verhuurder :
  Chiro Breendonk
  Jan Hammeneckerstraat 32
  2870 Breendonk

2. Omschrijving van de lokalen

Ter beschikking :

 • Vier lokalen: nummers 7, 8 ,9 en 10 (zie plan op de site van Chiro Breendonk : www.chirobreendonk.be )
 • Keuken : kookvuur met vier platen, servies voor 30 personen, frietketel, magnetron en kleine ijskast met vriesvak.
 • Sanitair: drie wc's, twee wasbakken, drie urinoirs en een douche
 • Het chiroheem is gelegen te Jan Hammeneckerstraat 32, 2870 Breendonk. Er zijn twee grote grasvelden en een parking als speelterrein. De lokalen beschikken over gas, water en elektriciteit. De gebouwen bevinden zich in een straal van 300m van de dorpskom van Breendonk. Daar zijn gelegen : bakker, slager, apotheker, dokters, sporthal, cafés, jeugdhuis 't schuur (schaafstraat 35), speeltuinen, frituren enzovoort.

3. De periode

 • Aankomstdatum en uur : ..............................................................................
  Dit is ten vroegste 18u op een vrijdagavond.
 • Vertrekdatum en uur : .................................................................................
  De huurperiode kan nooit een zondag tussen 12u00 en 20u bevatten, behoudens andere schriftelijke overeenkomst.
  De lokalen dienen dus tegen zondag 12u verlaten te worden.

4. Huurprijs, energiekosten en waarborg

 • De huurprijs bedraagt minimum 100 euro. Dit is het minimumbedrag dat steeds zal worden aangerekend, hoe klein het aantal verblijvende personen ook.
 • De huurprijs bedraagt 4 euro per overnachting per persoon. Er kunnen maximum 30 personen overnachten op de chiroheem.
  aantal personen die verblijven : ..............................

  totale huurprijs: ..................
 • Voor water, gas en elektriciteit wordt een forfait aangerekend van 20 euro per overnachting.
 • De huurwaarborg bedraagt 250 euro. Deze zal na eventuele aftrekking van een extra vergoeding binnen de eerste twee weken na het verblijf op Chiro Breendonk teruggestort worden op het rekeningnummer van de huurder.
  De huurwaarborg kan betaald worden op twee verschillende manieren.
  Oftewel stort de huurder dit bedrag op voorhand op de rekening van Chiro Breendonk (IBAN: BE95.7512.0433.2358).
  Dan brengt de huurder te allen tijde een afgedrukt stortingsbewijs mee op de vrijdag van aankomst. Indien dit bewijs niet aanwezig is, beschouwen wij de waarborg als niet betaald.
  (Let op, de rest van de huurprijs wordt nog steeds contant betaald bij aankomst.)
  Oftewel kan men dit bedrag samen met de huurprijs contant aan de verantwoordelijke van Chiro Breendonk betalen bij aankomst.
 • De verschuldigde bedragen dienen contant betaald te worden aan de verantwoordelijke van Chiro Breendonk bij aankomst.

5. Vertrek

 • Bij aankomst en vertrek zullen de verhuurde lokalen gecontroleerd worden door de huurder en verhuurder. Opmerkingen worden schriftelijk gemaakt. De huurder verbindt zich ertoe de lokalen, het plein en het materiaal achter te laten in de staat waarin hij/zij ze heeft aangetroffen.
 • De verhuurder heeft het recht de waarborg in te houden en eventuele extra kosten of vergoedingen aan te rekenen, indien de verhuurde goederen zich bij het vertrek niet in dezelfde staat als bij de aankomst bevinden. 
 • De auto's die op de parking net voor de chirolokalen staan, dienen zich te verplaatsen voor zondag 12u. De poort wordt dan namelijk gesloten.

6. Afval

 • Het afval wordt in vuilniszakken gestopt en buiten op de voorziene plaats gezet. De huurder krijgt de nodige vuilniszakken. Glas moet in de glasbol vooraan op de parking van 't Centrum gedeponeerd worden. De huurder dient zich strikt te houden aan de sorteringvoorschriften, opgelegd door de gemeente Puurs.

7. Algemene voorwaarden​

 • De overeenkomst heeft enkel betrekking op de 4 lokalen en het plein, niet op de omgeving of andere plaatsen.
 • De huurder heeft zich strikt te houden aan de politieregels opgelegd door de gemeente Puurs, in het bijzonder het respecteren van de nachtrust (vanaf 22u) en ochtendrust van de omwonenden. Ingrijpen van de bevoegde instanties bij niet naleving, is volledig ten laste van de huurder.
 • Het is ten strengste verboden het dak van de chirolokalen of het dak van de parochiezaal ‘het Centrum’ te betreden!
 • Roken is verboden in de lokalen! Sigarettenpeuken dienen verwijderd te worden van het chiroterrein.
 • De verhuurder heeft ten alle tijden het recht de lokalen te betreden gedurende de huurperiode.
 • De verhuurder heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij niet-naleving van enige bepaling van deze overeenkomst.
 • Indien de verhuurder gecontacteerd wordt door omwonenden in verband met nachtlawaai, wordt de gehele waarborg bijgehouden en dienen de huurders meteen het chiroheem te verlaten.
 • Enkel groepen met leden tot de leeftijd van 18 jaar worden nog toegelaten, (oud)leidingsweekend worden geweigerd.

8. Akkoordverklaring

De ondergetekende huurder heeft kennis genomen van deze overeenkomst en verklaart zich akkoord met alle gestelde bepalingen.
datum : ..........................

handtekening + gelezen en goedgekeurd : ................................................................

handtekening verantwoordelijke Chiro Breendonk :..................................................

Het is vanzelfsprekend dat je voor verdere inlichtingen of om andere redenen gerust contact mag opnemen met de weekendverantwoordelijken (zie bovenaan). Wij wensen je een aangenaam verblijf toe!

Chiro Breendonk